Főoldal - Hírek
VÁLASZTÁSI EREDMÉNY
2018. október 14.
Prügy-roma nemzetiség települési-eredmény Letölthető *pdf
Prügy-testület-eredményLetölthető *pdf
Prügy-polgármester-eredmény Letölthető *pdf

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 05.
A képre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
 
MEGHÍVÓ
2019. március 11.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 12. /kedd/ 9 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Meghívó
201. február 12.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 15. (péntek) 9 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. december 10.

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án /csütörtök/ 15 órától a Szociális Szolgáltató Központ tanácskozó termében közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, melyre ezúton minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.
A meghívó letölthető *.pdf
Bontási jegyzőkönyv
2018. november 16.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Prügy Községi Önkormányzat (Magyarország, 3925 Prügy Kossuth Lajos Utca 3 ), mint Ajánlatkérő által megindított „Meglévő orvosi rendelő átalakítása és felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
További részletek letölthetők*pdf

FELHÍVÁS
2018.október 16.

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15.§. (1)-(3) bekezdései, továbbá az EFHAT /20-80/2018. számú utasítása alapján a mellékletben szereplő területeket az országos főállatorvos vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis betegség előfordulása miatt fertőzött területté nyilvánította. További részletek letölthetők *.pdf Melléklet letölthető *pdf

FELHÍVÁS
2018.szeptember 01.

Prügy Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére - a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján - téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított távhő - vagy földgáz-ártámogatásban nem részesültek.
Háztartásonként egy igénylés nyújtható be!
A juttatás igényelendő formája:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye:
Prügy Polgármesteri Hivatal (3925. Prügy, Kossuth L. u. 3.)
A nyilatkozatok benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A határidő jogvesztő, lejártát követően igénylés nem nyújtható be!
Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez
Felhivás letölthető *pdf .
Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére. Igénybejelentő Letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. augusztus 24.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 29. /szerda/ 13.00 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. május 23.
"Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Letölthető *.pdf
MEGHÍVÓ
2018. május 23.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. /hétfő/ 14.00 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. május 16.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. május 04.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete2018. május 9./szerda/ 13.30 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. április 27.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Bontási jegyzőkönyv: Letölthető *.pdf

Közbeszerzés
2018. április 23.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Ajánlattételi felhívás módosítása, határidő hosszabbítása: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip

Közbeszerzés
2018. április 11.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Ajánlattételi felhívás: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip


Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Prügy Községben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip

NAV Tájékoztató
2018. február 26.

Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről
Letölthető *.pdf

BUÉK
2018. január 1.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. október 13.
Ajánlattételi Felhívás:Rendezvény és közösségi ház kialakítása Prügyön tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Letölthető pdf*
Dokumentáció Letölthető pdf*
Mellékletek Letölthetők»

Hirdetmény: MEGHÍVÓ/Letölthető pdf*
2017. október 11.

M E G H Í V Ó
Prügy Községi Önkormányzat
2017. október 17. (kedd) 10 órai kezdettel
a Szociális Szolgáltató Központ tanácstermében
/helye: Prügy, Petőfi S. u. 39./
lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Napirend 
1. Településképi Arculati Kézikönyv készítése
Előadó: Csehely Richárd polgármester, Szél Norbert építészmérnök
2. Indítványok, javaslatok
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a prügyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a prügyi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Prügy Községi Önkormányzat címére (3925 Prügy, Kossuth u. 3.) vagy
b) elektronikus levélben a polgarmester@prugy.hu címre történő megküldéssel.
Prügy, 2017. 10. 11.

Tisztelettel:

Csehely Richárd sk.
polgármester


 
HIRDETMÉNY
2016.október 26.
2017. január 17. 658600 kódszámú vadászterületre kérelmezett közös képviselő nyilvántartásba vételéről a 2017.-2037. év közötti üzemtervi időszakra További részletek»
2016.december 22. 658700 kódszámú vadászterületre kérelmezett közös képviselő nyilvántartásba vételéről a 2017.-2037. év közötti üzemtervi időszakra. További részletek»
2016.október 28. Tájékoztatás módosítása a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltáról: További részletek»
2016.október 26. 658600 kódszámú Vadászterület földtulajdonosi gyűlés összehívása: További részletek»
Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltáról
658600 kódszámú Vadászterület határának megállapítása 658600Térkép
658700 kódszámú Vadászterület határának megállapítása 658700Térkép

XX. Bodrogkeresztúri Magyar Motoros Hétvége
2017. augusztus 08.
képgaléria
2017.08.05-én a „XX. Bodrogkeresztúri Magyar Motoros Hétvége „ résztvevői a Taktaközi Túra állomásaként ellátogattak a Móricz Zsigmond Emlékházhoz, ahová a szlovákiai- és szerb magyar motorosokkal együtt, megemlékezésként koszorút hoztak. A Bodrogkeresztúri Faluháztól közel 160 motor és 300 fő indult el a túrára. A jövő évben is szeretettel várjuk őket.
Képek a II. Taktamenti Böllérviadalról
2017. február 15.
II. Taktamenti Böllérviadal
2017. január 6.

A plakát ide kattintva megtekinthető
Mindenki Karácsonya
2017. január 6.
Hirdetmény: Szennyvízszállítás
2017. január 6.
Sajnálattal értesítem Önöket, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/12203/2016. számon kelt határozatával a földmedrű szennyvíz kiürítő helyünket bezárata 2016.12.31 napjával, a (219/2004(VII.21)) korm. Rendelet 41§(1) bekezdése alapján.
Ezért az Önkorányzatunk 2017.01.01-től nem végezhet szennyvízszállítást a lakosoktól.
További részletek»
Archívum: 2016|2015|2014|2013|2012|2011>
© 2003-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.