Főoldal - Hírek

KÖZLEMÉNY
2023. május 22.

KÖZLEMÉNY körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Szerencsi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást: További részletek letölthetők *pdf

TÁJÉKOZTATÓ
2023. március 09.

Tájékoztatás a lakosság részére:
Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus jelentősen megváltoztatta az európai emberek és közöttük a magyar emberek életét. Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika nyomán kialakult energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyaroroszági barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.
A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket, regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.
A Kormány intézkedéseivel összhangban lehetőséget kívánunk teremteni azon lakosok részére is, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok az önkormányzat ügyintézőjének segítségével tudnak megrendelést leadni.
Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.

KATONAI TOBORZÁS
2023.01.16.

Intenzív toborzást folytat a Magyar Honvédség. *pdf

HIRDETMÉNY
2022.09. 09.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képező Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.További részletek a tájékoztatóban

Letölthető dokumentumok:Önkormányzati Tájékoztató, NFK Hirdetmény 2022.I.

MEGHÍVÓ
2021.12.02.

M E G H Í V Ó

Prügy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. december 8. (szerda) 14 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagytermében közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község érdeklődő lakosságát..
A meghívó letölthető *pdf

HIRDETMÉNY
2020.09.28.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a MAGYAR ÁLLAM TULAJDONOSI JOGAIT GYAKORLÓ NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák
megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, TÍZ HEKTÁRNÁL KISEBB TÉRMÉRTÉKŰ FÖLDRÉSZLETEKET TERVEZ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL ÉRTÉKESÍTENI.

A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérjük T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) NAPJÁTÓL 2020. OKTÓBER 21. (SZERDA) NAPJÁIG szíveskedjen a Dokumentumtár menüpont
_ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK_ almenüpontjában, vagy IDE KATTINTVA
[1] is elérhető HIRDETMÉNYT ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ INGATLANLISTÁT
T. ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN ÉS HIRDETŐTÁBLÁJÁN ELHELYEZNI.

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT
2020.09.24.

HATÁROZAT

Prügy,Taktakenéz települések közigazgatási területére 2020. október 4. és 2020. október 24. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint: További részletek letölthetők *pdf

TÁJÉKOZTATÓ
2020.08.10.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A védekezés időpontja: 2020. augusztus 11. napján, napnyugta utáni órákban. Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése:
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer
Prügy, 2020. augusztus 10.
Tisztelettel:

Csehely Richárd

TÁJÉKOZTATÓ
2020.07. 24.

TÁJÉKOZTATÁS
2020. május 18.

TÁJÉKOZTATÁS
az engedélyhez kötött tevékenységek eljárási rendjének változásáról
Tisztelt Ügyfeleink!
2020. május 18-ától kezdődően a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint egyes engedélyhez kötött tevékenységek megkezdésére és gyakorlására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmező eleget tett a Korm. rendelet szerinti eljárásrendben bejelentési kötelezettségének.
Ön a hatóság által ellenőrzött bejelentését kizárólag elektronikus módon az alábbi szerint teheti meg:

  • ügyfélkapu
  • elektronikus űrlap
  • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
  • e-mail útján.

E-mail útján tett bejelentését a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a következő cím felhasználásával tehetik meg:
prugybejelentes@gmail.com

TOVÁBBI RÉSZLETEK*pdf
MEGHÍVÓ
2020.03.06.

M E G H Í V Ó

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2020. március 11. (szerda) 14 órai kezdettel a Prügyi Közös Önkormányzati Hivatalban /helye: Prügy, Kossuth L. u. 3./
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf

HIRDETMÉNY
2020. március 02.

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.
A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal 
Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy
 IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.   
Intézkedését előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
dr. Horváth-Kaiser Ditta Alexandra

Vagyonhasznosítási osztályvezető

MEGHÍVÓ
2020.01.24.

M E G H Í V Ó

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2020. január 29. (szerda) 14 órai kezdettel a Prügyi Közös Önkormányzati Hivatalban /helye: Prügy, Kossuth L. u. 3./
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2019. november 28.

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 4. (szerda) 14 órától
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház nagytermében közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom a község érdeklődő lakosságát.
A meghívó letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ ALAKULÓ ÜLÉSRE
2018. október 24.
Meghívó alakuló ülésre 2019.október 30.14.00 /további részletek letölthetők *pdf
VÁLASZTÁSI EREDMÉNY
2018. október 14.
Prügy-roma nemzetiség települési-eredmény Letölthető *pdf
Prügy-testület-eredményLetölthető *pdf
Prügy-polgármester-eredmény Letölthető *pdf
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 05.
A képre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
 
MEGHÍVÓ
2019. március 11.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 12. /kedd/ 9 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Meghívó
201. február 12.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 15. (péntek) 9 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. december 10.

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án /csütörtök/ 15 órától a Szociális Szolgáltató Központ tanácskozó termében közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, melyre ezúton minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.
A meghívó letölthető *.pdf
Bontási jegyzőkönyv
2018. november 16.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Prügy Községi Önkormányzat (Magyarország, 3925 Prügy Kossuth Lajos Utca 3 ), mint Ajánlatkérő által megindított „Meglévő orvosi rendelő átalakítása és felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
További részletek letölthetők*pdf

FELHÍVÁS
2018.október 16.

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15.§. (1)-(3) bekezdései, továbbá az EFHAT /20-80/2018. számú utasítása alapján a mellékletben szereplő területeket az országos főállatorvos vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis betegség előfordulása miatt fertőzött területté nyilvánította. További részletek letölthetők *.pdf Melléklet letölthető *pdf

FELHÍVÁS
2018.szeptember 01.

Prügy Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére - a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján - téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított távhő - vagy földgáz-ártámogatásban nem részesültek.
Háztartásonként egy igénylés nyújtható be!
A juttatás igényelendő formája:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye:
Prügy Polgármesteri Hivatal (3925. Prügy, Kossuth L. u. 3.)
A nyilatkozatok benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A határidő jogvesztő, lejártát követően igénylés nem nyújtható be!
Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez
Felhivás letölthető *pdf .
Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére. Igénybejelentő Letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. augusztus 24.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 29. /szerda/ 13.00 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. május 23.
"Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Letölthető *.pdf
MEGHÍVÓ
2018. május 23.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. /hétfő/ 14.00 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. május 16.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Letölthető *.pdf

MEGHÍVÓ
2018. május 04.
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete2018. május 9./szerda/ 13.30 órai kezdettel a Prügy Községi Önkormányzat tanácstermében /helye: Prügy, Kossuth Lajos u.3./ ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A meghívó letölthető *.pdf
Közbeszerzés
2018. április 27.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Bontási jegyzőkönyv: Letölthető *.pdf

Közbeszerzés
2018. április 23.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Ajánlattételi felhívás módosítása, határidő hosszabbítása: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip

Közbeszerzés
2018. április 11.
Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

Ajánlattételi felhívás: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip


Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Prügy Községben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip

NAV Tájékoztató
2018. február 26.

Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről
Letölthető *.pdf

BUÉK
2018. január 1.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2017. október 13.
Ajánlattételi Felhívás:Rendezvény és közösségi ház kialakítása Prügyön tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Letölthető pdf*
Dokumentáció Letölthető pdf*
Mellékletek Letölthetők»

Hirdetmény: MEGHÍVÓ/Letölthető pdf*
2017. október 11.

M E G H Í V Ó
Prügy Községi Önkormányzat
2017. október 17. (kedd) 10 órai kezdettel
a Szociális Szolgáltató Központ tanácstermében
/helye: Prügy, Petőfi S. u. 39./
lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Napirend 
1. Településképi Arculati Kézikönyv készítése
Előadó: Csehely Richárd polgármester, Szél Norbert építészmérnök
2. Indítványok, javaslatok
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a prügyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a prügyi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Prügy Községi Önkormányzat címére (3925 Prügy, Kossuth u. 3.) vagy
b) elektronikus levélben a polgarmester@prugy.hu címre történő megküldéssel.
Prügy, 2017. 10. 11.

Tisztelettel:

Csehely Richárd sk.
polgármester


 
HIRDETMÉNY
2016.október 26.
2017. január 17. 658600 kódszámú vadászterületre kérelmezett közös képviselő nyilvántartásba vételéről a 2017.-2037. év közötti üzemtervi időszakra További részletek»
2016.december 22. 658700 kódszámú vadászterületre kérelmezett közös képviselő nyilvántartásba vételéről a 2017.-2037. év közötti üzemtervi időszakra. További részletek»
2016.október 28. Tájékoztatás módosítása a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltáról: További részletek»
2016.október 26. 658600 kódszámú Vadászterület földtulajdonosi gyűlés összehívása: További részletek»
Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltáról
658600 kódszámú Vadászterület határának megállapítása 658600Térkép
658700 kódszámú Vadászterület határának megállapítása 658700Térkép

XX. Bodrogkeresztúri Magyar Motoros Hétvége
2017. augusztus 08.
képgaléria
2017.08.05-én a „XX. Bodrogkeresztúri Magyar Motoros Hétvége „ résztvevői a Taktaközi Túra állomásaként ellátogattak a Móricz Zsigmond Emlékházhoz, ahová a szlovákiai- és szerb magyar motorosokkal együtt, megemlékezésként koszorút hoztak. A Bodrogkeresztúri Faluháztól közel 160 motor és 300 fő indult el a túrára. A jövő évben is szeretettel várjuk őket.
Képek a II. Taktamenti Böllérviadalról
2017. február 15.
II. Taktamenti Böllérviadal
2017. január 6.

A plakát ide kattintva megtekinthető
Mindenki Karácsonya
2017. január 6.
Hirdetmény: Szennyvízszállítás
2017. január 6.
Sajnálattal értesítem Önöket, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/12203/2016. számon kelt határozatával a földmedrű szennyvíz kiürítő helyünket bezárata 2016.12.31 napjával, a (219/2004(VII.21)) korm. Rendelet 41§(1) bekezdése alapján.
Ezért az Önkorányzatunk 2017.01.01-től nem végezhet szennyvízszállítást a lakosoktól.
További részletek»
Archívum: 2016|2015|2014|2013|2012|2011>

© 2003-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.