Két Csoportszobás Bölcsőde Kialakítása Prügyön

A projekt megnevezése:
KÉT CSOPORTSZOBÁS BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA PRÜGYÖN
Támogatás összege: 270.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00009
Kedvezményezett: Prügy Község Önkormányzata
Támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2020. 06. 01.
A projekt befejezése: 2021. 01. 31.

Prügy Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti részén Magyarország egyik legkisebb tájegységének a Taktaköznek a középpontjában helyezkedik el, a Tisza folyótól észak-nyugatra. A település közúton könnyen megközelíthető a 37-es útról letérve Szerencstől délre haladva alig 10 km-re, míg Tokajtól is mindössze 20 km-re található. A település a 2499 fő alatti települések közé tartozik, A 105/2015
(IV.23). Korm. rend. alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, valamint az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, ahol magas a tartós munkanélküliek aránya, többgenerációs munkanélküliség kezd kialakulni. A település fejlett intézményhálózattal rendelkezik, melynek működtetése az egyre romló gazdasági helyzet ellenére az önkormányzat legfontosabb feladata. A községben megtalálható az önkormányzati alapellátási körbe tartozó összes szolgáltatás és annak teljes intézményrendszere. Az óvodai ellátás biztosított, az intézmény férőhelyek tekintetében (125 férőhely) a szükséges kapacitással rendelkezik. Az intézmény óvodai nevelő munkát lát el. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységük a családi neveléssel együtt a gyermek személyiségének és képességeinek fejlesztése, gondoskodás a testi nevelésről, felkészítés az iskolai életmódra 3-6 éves korig.

A fejlesztés szükségessége:
A projekt keretében Prügyön két csoportszobás bölcsőde építésére kerül sor, mivel a településen az utóbbi időben jelentős igény mutatkozik bölcsődei ellátásra (a 3 éven aluli gyermekek száma 2019-ben: 103 fő, 2018-ban 152 fő) azonban az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik megfelelő kapacitással, infrastrukturális feltételei nem biztosítottak ennek az igénynek a kielégítésére. A bölcsődei intézmény új épület építésével jön létre, tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az intézmény létesítéséhez szükséges olyan épülettel, mely gazdaságosan átalakítható volna, az átalakításra alkalmas épületek bővítése az ingatlan méretéből adódóan nem lehetséges. Az erre vonatkozó tervezői nyilatkozat a pályázat mellékeltét képezi. Az önkormányzat a fentiek miatt a saját tulajdonát képező 275/5 hrsz. alatti ingatlanon kívánja megvalósítani a fejlesztést. Az építési terület Prügy Községben a Csokonai utcában helyezkedik el. Az ingatlan gyalogosan és gépjárművel egyaránt jól megközelíthető. Az ingatlan közmű csatlakozásai az utcai közműhálózatról biztosított. Az építési telek területe: 2.679 m2, a tervezett, földszintes kialakítású épület nettó alapterülete: 387,16 m2. Az új, 24 férőhelyes épületben kialakításra kerül 2 db bölcsődei csoportszoba, mely az épület déli részén kap helyet. A csoportszobákból a zárt terasz közvetlenül is elérhető. A gyermekek számára tervezett vizesblokkok az épület nyugati oldalára tervezett csoportszobából közvetlenül, a másik csoportszobából az előtéren keresztül érhető el. A nevelőknek megfelelő öltözőt, zuhanyzót wc-t, nevelői szobát és teakonyhát biztosítunk. Kialakítunk megfelelő tálalókonyhát, tejkonyhával együtt. Létrehozunk egy iroda - tárgyalót, raktárakat és két db szülői wc-t, melyek az épület keleti oldalán található előtérből közelíthetőek meg (a női mosdó akadálymentesített). Ebben az előtérben kerül biztosításra babakocsi tároló. Az ingatlan Móricz Zs. utca felé eső oldalán alakítjuk ki a személygépkocsi parkolókat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő számban (8 db parkolóhely), további 1 db parkoló akadálymentes kivitelben kerül megépítésre. Szintén ezen a részen kerül kialakításra a szükséges számú kerékpártámasz. A rezsiköltségek csökkentésére 3kW névleges teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre az épület déli tetőfelületére. Az épület tervezésénél figyelembe vesszük az egyetemes tervezés elveit, komplex akadálymentesítés valósul meg. A tervezésekor alkalmazott energiahatékonysági megoldásokkal az épület az energetikai számítások alapján "BB közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő épület" kategóriába sorolható. Az ingatlan körbekerítése és zöldfelület kialakítása tervezett.
Az intézmény működéséhez szükséges bútorok, egyéb berendezési tárgyak, valamint a gyermekek fejlődését, nevelését szolgáló játékok, udvari játékok szintén a projekt keretében kerülnek beszerzésre. A projekt tervezése és annak megvalósítása módszertani szakértő bevonásával történik a Magyar Bölcsődék Egyesületével megkötött együttműködési megállapodás alapján. A létrehozott intézmény vállalja, hogy a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb /rugalmasabb nyitvatartási időt biztosít. A beruházás megvalósításával csökkennek a hozzáférhetőség területi különbségei, valamint a szülők, elsősorban nők munkaerő-piacra történő visszatérési lehetőségei javulnak. Az új intézmény 4 új munkahelyet teremt a településen, A fejlesztéssel létrehozott új intézmény hozzájárul az ITP-ben rögzített „a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” megnevezésű indikátor teljesítéséhez.

A település önkormányzata 2018-ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melynek következő céljaihoz kapcsolódik a fejlesztés: II.) A gyermekek esélyegyenlősége: hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek, a veszélyeztetett kiskorú gyermekek életkörülményeinek javítása,a 0-3 éves gyerekek fejlettségi szintjének növelése, szociális készségeinek fejlesztése, III. A nők esélyegyenlősége: a projekt a bölcsődei korú gyermekek nappali elhelyezésének biztosításával hozzájárul a munkaerő- piacra történő integrálódás elősegítéséhez.

Megvalósítás helyszíne:
Prügy, Csokonai u. hrsz. 275/5

«Képgaléria  

 


© 2003-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.