Kedvezményezett: Prügy Község Önkormányzata
A projekt megnevezése:
KOMPLEX ÖNKORMÁNYZATI ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS PRÜGY TELEPÜLÉSEN
Támogatás összege: 96.375.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00097
A projekt kezdete: 2019. 04. 01.
A projekt befejezése: 2021. 04. 30.


Képgaléria

A projekt tárgya a BAZ megyei, Prügy településen, önkormányzati épületek fotovoltalikus rendszerekkel történő ellátása, saját villamos energia igény kielégítése céljából, ezen túlmenően a megújuló energia felhasználásának tudatosítása a teljes lakosság körében. A fejlesztés hozzájárul és illeszkedik a BAZ megyei Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz. A fejlesztés jelentősen hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátorok teljesítéséhez, az egyedi természeti erőforrások fenntartható hasznosításához. A fejlesztés komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. Megvalósítási helyszínek: Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda – 3925, Prügy, Petőfi Sándor u. 41/2., 790 hrsz. Szociális Szolgáltató Központ – 3925, Prügy, Petőfi Sándor u. 41/2., 790 hrsz. Művelődési Ház – 3925, Prügy, Szabadság utca 14., 377/2 hrsz.
Polgármesteri Hivatal – 3925, Prügy, Kossuth Lajos utca 3., 494 hrsz. A projekt közvetlen célja a fejlesztésbe bevont épület számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely a Prügy Község Önkormányzat működési költségeit jelentősen csökkentik, versenyképességét feltétlenül tovább erősítik. Ugyan csak közvetett eredményként lehet számolni, de kitűzött célként említhetjük az épülethasználók környezettudatosságra nevelését is. Összességében kijelenthető, hogy a jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a TOP stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, valamint a megújuló energiaforrások használatát ösztönzik, népszerűsítik. A projekt további célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionális szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja. A beruházás a megújuló energiahasznosítással a kiemelt környezetre vonatkozó környezetvédelmi hatások tekintetében a jelenlegihez képest igen nagymértékű csökkenő terhelést eredményez. Az energetikai számításokat épület energetikus szakértő végezte, az épületenergetikai számítások céljára kifejlesztett, elismert minőségű WinWatt program segítségével, amely mindenben a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásain alapult. A beépítésre kerülő gépi eszközök energetikai paramétereinek meghatározása során az eredeti gyári/gyártói gépkönyvek, és műszaki leírásokat vettük alapul. Az érintett épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal (HET), a projekt esetében, rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai átvilágítás és annak javaslatai. A fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatainak bemutatása, valamint a működési költségek meghatározása és szakmai ütemterve a projekt tervben került bemutatásra. Továbbá a fejlesztési elképzelés mérlegelésre került (kockázatok, bekövetkezési valószínűségük, kezelésük). Az Önkormányzat, a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását vállalja, az épületek többségében. Az egységnyi költségből a legnagyobb fosszilis energia-megtakarítás és ÜHG-kibocsátás csökkentés érhető el”, más TOP projektekhez
szinergikusan illeszkedik, a tervezett beavatkozás 10.000 fő alatti településen valósul meg, a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem és a projekttervből kiderül, hogy a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % feletti. 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW, illetve/esetleges napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270.000 Ft/nm nettó elszámolható beruházási költséget. Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállal a projekt, illetve az épületek fejlesztés előtti energiaigénye meghaladja a 200 kWh/m2a értéket. A középületek száma: 4 db, illetve a településen a rosszabb energiahatékonyságú épületek lettek bevonva, illetve a fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a HEP-ben megfogalmazott célokhoz, mely szerint mindenkinek legyen esélye jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Projektünk kivitelezése során szem előtt tartjuk, hogy az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Prügy község valamennyi lakosának esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.

Megvalósítás helyszíne:
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda, 3925 Prügy, Petőfi Sándor u. 41/2.
Szociális Szolgáltató Központ, 3925 Prügy, Petőfi Sándor u. 41/2.
Művelődési Ház, 3925 Prügy, Szabadság utca 14.
Polgármesteri Hivatal, 3925 Prügy, Kossuth Lajos utca 3.     
     

 

 

 © 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.