Kedvezményzett neve: Prügy Község Önkormányzata
A projekt megnevezése:
HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS KERETÉBEN PIACTÉR KIALAKÍTÁSA
PRÜGY KÖZSÉGBEN

Támogatás összege: 264.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00006
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt befejezése: 2019. 06. 15

Piactér kialakítása a "Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben" című projekt keretében.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3.sz. módosítás Letölthető*pdf
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.sz. módosítás Letölthető*pdf
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. módosítás Letölthető*pdf
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Letölthető*pdf
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Letölthető*pdf
Ajánlattételi felhívás módosítása, határidő hosszabbítás: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip
Bontási jegyzőkönyv: Letölthető *.pdf


Ajánlattételi felhívás: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip


Képgaléria

Képgaléria

 

Prügy a szerencsi járásban található. A Szerencsi járás a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, így egyszerre több fejlesztés történik a járásban. Ennek eredménye, hogy az egy ütemben készülő munkák összehangoltak, megtakarításaik egymást erősítik. Igény esetén ütemezhetőek. Érdemes hosszú távú tervet készíteni. Változó világunkban egyre fontosabb szerepe van a helyi közösségeknek, a helyi értékek és termékek megvédésének. A vásárlói magatartás megváltozása a minőség irányába mozdult el. Egyre fontosabb az élelmiszerek eredete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat. A helyi és termelői piacoknak társadalomformáló, ökológiai és etikai jelentősége van. A szuper- és hipermarketek térhódításuk során a lakosságot elárasztották idegen, ismeretlen eredetű termékekkel. A hagyományos értelemben vett piac ma a reneszánszát éli. A vásárlók egyre tudatosabbak, egyre inkább fontos mi kerül az asztalra, honnan és kitől. Megnyugtató kedves árusoktól minőségi termékeket venni, mint a nagy bevásárlóközpontok ismeretlen eredetű termékeit megvenni. A piac, mint fogalom társadalmi szereppel bír, mint találkozó hely. A vevő találkozik az eladóval, aki igazolja a termék származását, illetve kölcsönösen kapcsolatba lépnek egymással. Elmondhatjuk, a helyi közösségek életében kiemelkedően fontos szerepet játszanak a piacok, mint találkozó helyek. A személyes kapcsolat biztonságot, megbízhatóságot és minőséget jelent a vásárlók számára. Az új munkahelyek keletkezésével nőnek a családok bevételi forrásai, magasabb lesz a megélhetési szintjük, mindezek mellett a települések bevételi nőnek, amelyet visszaforgathatnak a településfejlesztésbe, ezzel a két faktorral a közösség életminősége nő, elvándorlás csökken és a gyermekvállalási kedv is nőhet. A gazdasági lokalizáció a globalizáció visszaszorítására szolgáló mozgalom, amely során a termékeket, eljárásokat igazítják a helyi lehetőségekhez. Lényege, hogy az eladás helye minél közelebb található a termelés helyéhez, így könnyebben ellenőrizhető a termék eredete, az előállítása során használt anyagok. Kevesebb kézen megy át a végső értékesítés előtt, rövidebb idő alatt ér a vásárlóhoz.

Négy fő hatása van a helyi élelmiszer ellátó rendszernek:
1. Gazdaságfejlesztő és regeneráló hatás: A múltban a gazdaság ösztönzése volt a cél, úgy hogy fejletlenebb területekre áttelepítették a termelést, ám ez egyáltalán nem volt a fenntarthatóság kérdésével összehangolva, ezért fontos lenne a helyi vállalkozásokat ösztönözni, a multik helyett egy fenntartható gazdaság fejlesztése érdekében
2. Környezeti hatás: az intenzív mezőgazdaság káros hatása a növekvő áruszállítás mértéke, a kipufogó gázok károsítják a környezetet, amely csökkenhet, ha a termékeket a helyi piacokon értékesítik.
3. Társadalmi együttműködés és közösségfejlesztő hatás: a helyi élelmiszertermelés segíthet visszaállítani a hagyományos társadalmi együttműködést a településeken.
4. Egészségügyi hatás: segíti a betegségek megelőzését, elősegíti a helyes táplálkozást. Mindenki számára elérhető áron hozzáférést biztosít a kiváló minőségű és friss élelmiszerekhez.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljával, mivel a beruházás által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve – teremtés eredményezhet és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.
A pályázat mellékletét üzleti tervben bemutatásra kerül a helyi szükségleteken alapuló, fenntartható, gazdaságos működtetés.
Prügy Községben jelenleg nem működik piac, sem a környező településeken sem, kivéve Szerencsen. Nincs az akcióterületen az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület, ezért új termelői piac szolgáltatásnak megfelelő épület létrehozása szükséges. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi elfogadtatása, megfelelő végrehajtása, sikere érdekében széleskörű partnerségi tevékenység került megvalósításra: kérdőíves igényfelmérés, együttműködő partnerek, helyi termelők, civil szervezetek tájékoztatása megtörtént. A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferálják, fő célcsoportja a helyi termelők köre.

Jelenlegi termelői kapacitások a helyi és környékbeli kistermelőktől:
• tejtermékek: tej, sajt, túró, joghurt
• szőlő, bor
• méz
• tojás
• lekvárok
• élőállatok
• füstölt kolbász, szalámi, sonka
• házi savanyúságok
• szörpök
• kézműves termékek eseti jelleggel.

Jövőben várható termelői kapacitások a helyi kistermelőktől: számítani lehet a megnyíló helyi piac pozitív, multiplikatív hatására is. A már jelenleg is gazdálkodók „első fecskeként” megjelenve a helyi piacon kitapossák az utat és bebizonyítják a faluban élők számára is, hogy ez egy életképes megoldás, a jó termékeket megfelelő feltételek mellett el lehet adni ilyen körülmények között, amiből a családoknak kiegészítő jövedelme származhat. A beruházás által a termék a termelési értékláncban előrelép. A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul a helyi termékek, helyi termelők piacra jutásához, továbbá a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások helybenntartásához, a helyi közösségek gazdasági önfenntartásához, a sajátos tájgazdálkodási vertikumok megye gazdaságán belüli súlyának növeléséhez.
A fejlesztéssel érintett ingatlan a pályázó tulajdonát képezi. Az Építtető tulajdonában lévő PRÜGY, Szabadság u.4/a. helyrajzi száma: 436.sz alatti ingatlanon új termelői piac kialakítását tervezi évi 100-120 napos nyitva tartással 6 órától 14 óráig. A termelői piac a telek észak oldalára fog épülni 3,30m-re, a keleti oldalra 6,30m-re. A termelő piac épületben a helyi és a környékbeli települések termelő tudják a megtermelt áruikat, termékeiket értékesíteni, de lehetőséget kapnak a helyi és környékbeli népi művészek is hogy, az alkotásaikat bemutassák és értékesítsék. Az épületben egy hűtött és kettő nem hűtött raktárakat is kialakítunk, ahol az Önkormányzat és a termelők tárolhatják az áruikat. Az épületben gombavizsgáló helyiség is található. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzés készül a tetőn kívüli kivezetéssel.
A projekt megvalósítására 6 mérföldkövet terveztünk: Az első mérföldkő végére a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése valósul meg: műszaki tervdokumentációk elkészítése (engedélyes, kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés) és a közbeszerzés lefolytatása. A 2., 3., 4., 5., mérföldkövek a kivitelezés 25-50-75-100 %-nál az egyéb szolgáltatások folyamatos és időarányos teljesítésével került tervezésre. A 6. mérföldkő a projekt fizikai befejezését követő projektzárást foglalja magában.
Benyújtásra kerülnek: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projekt zárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés és záró beszámoló. A pályázat mellékletét képező üzleti tervben mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tett. A partnerség elvével összhangban a prügyi termelői piac akkor működhet sikeresen, ha az ahhoz hozzájáruló nonprofit, civil és egyéb szervezetek (akik például a piacon árusító termelőket információkkal, kapcsolataik révén mozgósítják), önállóságukat megtartva, koordináltan dolgoznak együtt a Prügy Község Önkormányzatával. A területalapú megközelítés érvényesül a projekt során, mivel a projekt olyan témára irányul, amely újszerűsége, témája miatt a település és a térség fejlődése szempontjából fontos, az ott élők igényeire és szükségleteire épít. A projektben helyi vállalkozók, civil szervezetek, őstermelők és a környező települések önkormányzatai működnek együtt. Remélhetőleg a Prügyön létesülő helyi piac tapasztalatai kedvet és bátorságot nyújtanak a környező települések számára is, hasonló kezdeményezésre. A projekt során teljes mértékben érvényesült a köz- és magánszféra partnersége: Prügy Község Önkormányzata együttműködik szervezetekkel, vállalkozókkal, őstermelőkkel, kézművesekkel, civilekkel. E kapcsolatok kialakítása céljából az önkormányzat a pályázat nyertessége esetén együttműködési megállapodásokat fog kötni, a projekt megvalósítása során pedig megvalósítja azokat.
Integrált és ágazatközi fellépések elve is érvényesül a projekt megvalósulása során, mivel a projekt hozzájárul a településén a gazdasági fejlődéshez, a térség szempontjából fontos, a megfogalmazott gazdasági igényt elégít ki. A fejlesztési elképzelés más prioritásokhoz és intézkedésekhez való kapcsolódósa a munkahelyteremtés és megtartás, az önfoglalkoztatás lehetőségének megteremtése által kapcsolódik minden foglalkoztatást elősegítő és priorizáló intézkedéshez. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, melynek részletes bemutatása és elemzése a pályázat mellékleteként benyújtott üzleti tervben ellenőrizhető, a támogatást igénylő felmérte a projekt során keletkező bevételeket és a projekt fenntartásának lehetőségét a várható bevételek függvényében mérlegelte. A projekt összköltsége 264 millió forint, támogatási intenzitás: 100%, melynek értékét az üzleti tervben szereplő pénzügyi elemzés eredménye adta. A támogatás összege az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbség eredménye. Nincs az akcióterületen az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület, ezért új termelői piac szolgáltatásnak megfelelő épület létrehozása szükséges. A pályázati felhívásban szereplő indikátor értékek a pályázatra nem értelmezhetőek. A pályázat tartalmának megfelelő indikátor érték például a felépítmény alapterülete lehetne, illetve az alábbi értékek valamelyike.

A projekt keretében létrehozandó termelői piac területének indikátorai az alábbiak:
• beépített területek: Bruttó terület:702,15m2 Nettó épület terület: 457,32m2 (624,00m2)
• összes árusítóhely:324,77m2
• 22 db parkolóhely szükséges (1db személyzeti+21 db vásárlói)
• parkoló és út : 666,90m2
• szerviz út : 173,24m2
• térburkolat: 221,59m2
• járdák: 220,99m2
• Telek területe: 2793,00m2
• Beépítettség : 25,139% betonjárda:13,42m2


Megvalósítási helyszíne:
3925 Prügy, Szabadság u. 4/a© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.