Egészségügyi Alapellátás Infrastruktúrális Fejlesztése Prügy Községben

Kedvezményzett neve: Prügy Község Önkormányzata
A projekt megnevezése:
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE PRÜGY KÖZSÉGBEN
Támogatás összege: 60.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00038
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt befejezése: 2020. 03. 31

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, az egészségügyi - orvosi rendelő felújításával kapcsolatos dokumentáció Letölthető *.pdf

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció: Letölthető
Közbeszerzési dokumentumok: Letölthető *.zip

Közbeszerzési eljárás megindításának dokumentumai: Letölthető *.zip

Képgaléria


Képgaléria

Prügy Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti részén Magyarország egyik legkisebb tájegységének a Taktaköznek a középpontjában helyezkedik el, a Tisza folyótól észak-nyugatra. A Taktaköz a Tiszától a Harangodig terjedő kistáj, északkeleten a Hegyalja lejtőivel, délnyugaton a Sajó alsó szakaszával érintkezik. Ez a terület a folyószabályozás előtt a Tisza ártere volt, kisebb része alacsony ármentes terület, enyhén hullámos síkság. A település közúton könnyen megközelíthető a 37-es útról letérve Szerencstől délre haladva alig 10 km-re, míg Tokajtól is mindössze 20 km-re található. A települést elkerülte az iparosítás, mely ma már előnyt jelenthet, hiszen nincsenek környezetszennyező ipari beruházások, ami nagyban segítheti a Taktaköz és Prügy legnagyobb erősségének, a mezőgazdaságnak és az induló idegenforgalomnak a kibontakozását. Prügy település lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) 2014. év végi adatai alapján 2.492 fő volt. A KSH adatai alapján 2014-ben 495 fő volt munkanélküliek száma Prügy településen, mely az akkori lakosság közel 19,86 %-át tette ki. Településünk jelentős munkanélküliséggel sújtott. A foglalkoztatás szempontjából leghátrányosabb helyzetűek közé sorolhatóak a 21-25 év és a 36-40 év közötti korosztály, majd őket követi az 26-30 év közöttiek, de az 31-35 év közötti korosztály foglalkoztatása is alacsony volt a településen. Országos adatok szerint a foglalkoztatott nők aránya kevesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a gyermekvállalás miatt több nő van az inaktívak között (CSED, GYES, GYED, GYET). Térségünk az ország egyik legtöbb problémával küzdő területe. A rendszerváltást követő gyors változások miatt magas a munkanélküliség, a népesség egy jelentős hányada az átlagtól leszakadva él. Kiemelt probléma az alulképzettség, ami rontja a munkaerő piaci esélyeket. A létbizonytalanság könnyen vezet fásultsághoz, az életcél elvesztéséhez. Kialakulhat a „segélyből élés” mentalitása, amely szintén demotiváló hatású, illetve hozzájárul az egészségi és mentális állapot kialakulásához. A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepel többek között a megromlott egészségi állapot. Prügy Község Önkormányzata háziorvosi és házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálatot működtet annak érdekében, hogy a község felnőtt és gyermek lakosainak az egészségügyi ellátáshoz való jog hozzáférhető legyen. A háziorvosi szolgálat ellátási körzetébe tartozó lakosságszám: 2 649 fő. Prügy községben az orvosi ellátás a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Megfigyelhető a magas munkanélküliség és a bizonytalan jövőkép miatt lakosaink mentális és egészségi állapotának romlása, melyet a településen a közgyógyellátásra jogosultak száma is alátámaszt. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2013-ben 73 gyermek volt, mely az akkori lakosságszámnak a 2,9 %-a. A védőnői tanácsadó rendelkezik a méhnyakrákszűréshez szükséges minden eszközzel, melyet a TÁMOP 6.1.3./A Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakrákszűrési, illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása című kiemelt projekt keretében szereztek be a fejlesztésre kerülő védőnői tanácsadó részére. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik. A fejlesztéssel érintett épületben jelenleg háziorvosi és házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat és gyógyszertár működik, illetve az emeleten szolgálati lakás található. A beruházás megvalósításával a gyógyszertár területe nem érintett, annak felújítását más forrásból kívánjuk biztosítani. A meglévő épület az 1960-as évek végén épülhetett. Az eltelt időben nagyobb felújítás és átalakítás nem történt, csak a hibaelhárítási munkákat végezték el. Az épület már elhasználódott, a burkolatok elkoptak, a gépészeti és elektromos hálózat már már balesetveszélyesek. Az épület nincs akadály mentesítve, a helyiség kapcsolatok nem felelnek meg a kor előírásainak. Az egészség megelőzés, a gyógyítás már nagyon nehezen oldható meg az épületben. Az orvosoknak, asszisztenseknek, védőnőknek nincs öltözőjük, nincs személyzeti vizesblokkjuk. Az épületben található egészségügyi szolgáltatók rendeltetésszerű működéséhez és fenntartásához nélkülözhetetlen a felújítás, átalakítás valamint az akadálymentesítés. Az épületben dolgozó szakemberek számára, a munkájukhoz szükséges törvény által előírt feltételeket, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet és a 49/2004 (V.21.) SZCSM rendelet iránymutatását betartva kívánjuk biztosítani projektünk keretében. Célunk az háziorvosi és fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a dolgozók lakhatását biztosító szolgálati lakás korszerűsítése, felújítása, az egészségügyi szolgáltatások magasabb színvonalának megteremtése. Projektünk keretében szakembereink részére eszközöket is kívánunk beszerezni, melyek nagymértékben segíteni fogják mindennapi munkájukat és munkavégzésükhöz nélkülözhetetlen. A beszerezni kívánt eszközök vagy elavultak, vagy nem állnak rendelkezésre. A beruházás eredményeként létrehozunk egy korszerű, modern, minden igényt kielégítő komplex akadálymentesítéssel ellátott épületet, mellyel megteremtve az infrastrukturális hátteret azon tevékenységek és feladatok ellátásához szakemberink részére, mely feltétele annak, hogy javítsuk lakosaink mentális és egészségügyi helyzetét. Célunk az egészségügyi alapszolgáltatás minőségi és hatékonysági javítása, mindenki számára elérhetővé tétele, a szolgáltatás megfelelő intézményi hátterének biztosításával, mely segít a foglalkoztatási szint további növekedésében. Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek jelenleg kevésbé veszik igénybe, annak érdekében, hogy a jövőben a részvételük ezeken biztosított legyen, az épület komplex akadálymentesítése megtörténik a beruházás keretében. Projektünk keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a Semmelweisz Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A beruházás során új közös bejáraton keresztül közelíthető majd meg a háziorvosi rendelő a fogorvosi rendelő a védőnői tanácsadói rendelő és a gyermekorvosi rendelő. A bejárathoz, a mozgáskorlátozottak részére rámpa készül. Az épület Szabadság utca felé fedett külső bejárat készül.( itt lehet tárolni a babakocsikat) A külső közlekedőre a fedett bejáraton keresztül jutunk az épület utcai oldalán( dél). Az épület déli főbejárati oldalán a mozgáskorlátozottak részre a egy férőhelyes parkoló készül. A fő bejárathoz új 5%-os rámpákat készítünk, kerékvetőkkel és korláttal, az épület déli oldalán. A bejárati ajtó műanyag rendszerű, középen felnyíló szakipari fal, egyik szabadnyílása 90,00cm legyen a magassági mérete 210cm. Az ajtólap üvegezése a padlószinttől 30,00cm magasságban fog kezdődni. Az üvegezett felületeket 150cm magasságban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel fogjuk ellátni. A küszöb 2,00cm magas és legömbölyített lesz. Az összes kezelőszerv 85,00cm és 110,00cm magasságban fog elhelyezkedni. A gyermekorvosi és felnőtt váróba a közös közlekedőn keresztül lehet majd bejutni a jobbra lévő közlekedő folyóson. Egyenesen a gyermek orvosi rendelő, jobbra a felnőtt orvosi rendelő közelíthető meg. A közlekedő folyosóból nyílik a mozg.kor.+női wc, valamint a személyzeti öltöző és szociális blokk. A férfi wc egység a közös közlekedőből nyílik. Az 1db fogorvosi rendelő és a védőnői rendelő egység a közös bejárattól egyenesen illetve balra található. A várókat, előteret, fedett előteret és rámpákat vezetősávokkal fogjuk ellátni. A falsarkokra acél esztétikus sarokvédőket fogunk elhelyezni. Az előterekben információs táblákat fogunk elhelyezni. A fogorvosi és a védőnői részen a padló burkolatok maradnak. A háziorvosi, a fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat fejlesztésének eredményeként kívánjuk elérni, lakosaink foglalkoztathatóságának javítását, az életkörülményeikben rejlő területi különbségek mérséklését, illetve a társadalmi összetartozás erősítését. A projektünk megvalósításának további eredményeként kívánjuk elérni, hogy kiegyenlítődjenek, illetve javuljanak a most megfigyelhető különbségek. Projektünk megvalósításával egyenlő hozzáférést biztosítunk mindenki számára, növeljük a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat hatékonyságát, ezzel elkerülve a szegregációs folyamatok beindulását, erősödését. Projektünk megvalósításával hozzá kívánunk járulni a háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat által végzett kötelező népegészségügyi és koragyermekkori szűrések magasabb színvonalon történő lebonyolításához, illetve biztosítjuk mindenki számára a szűrővizsgálatokon való részvételt. Az egészségügyi szakemberek javaslatára továbbra is megszervezi az önkormányzat egészség megőrző szűrővizsgálatokat, tájékoztatásokat. Projektünk célja továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott alábbi célokhoz való hozzájárulás: • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás) • A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (4. prioritás) Projektünk keretében fejleszteni kívánt háziorvosi és fogorvosi praxis feladat-ellátási körzete Taktakenézre is kiterjed, de jelen pályázat keretében ott nem valósul meg fejlesztés, a település hozzájáruló nyilatkozatát csatoljuk a támogatási kérelmünk mellékleteként. Prügy község nem rendelkezik fekvőbeteg ellátással. Beruházásunkat költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel kívánjuk megvalósítani. A tervezésekor törekedtünk a racionális használatot biztosító belső kialakításra, a közlekedési területek minimalizálására, az egyes funkciók legmegfelelőbb betöltésére és Nyilatkozom, hogy projektünk a felhívás által elvárt valamennyi esélyegyenlőségi, környezeti jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. Nyilatkozom, hogy a projektnek nincs előrelátható klímakockázata. Nyilatkozom, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztéseket ezen felhívás keretében kívánjuk megvalósítani, a TOP-3.2.1 felhívásból támogatást nem veszünk igénybe. Az épületenergetikai korszerűsítések költségeit, számláit elkülönítetten nyilvántartjuk.
A projektünk megvalósításával hozzájárulunk, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítunk a fejlesztett egészségügyi alapszolgáltatáshoz, ezzel hozzájárulva a szegregáció ellen küzdelemhez. Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a HEP-ben megfogalmazott célokhoz, mely szerint mindenkinek legyen esélye jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Projektünk kivitelezése során szem előtt tartjuk, hogy az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Prügy község minden lakosának esélye legyen a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.

Megvalósítás helyszíne:
3925 Prügy, Szabadság u. 2.© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.